Τιμοκατάλογος

Προγράμματα Εκπαίδευσης

Οι τιμές των προγραμμάτων με διεθνή πιστοποίηση είναι κατά άτομο και αφορούν την πραγματοποίηση εκπαίδευσης σε χρονική περίοδο και στο χώρο που εξυπηρετεί τον εκάστοτε υποψήφιο.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για ειδικές τιμές κατά περίπτωση καθώς και για να σας συμβουλεύσουμε ποιο από τα προγράμματα μας είναι το πλέον κατάλληλο για εσάς.
Παρέχουμε έκπτωση σε μεγάλες ομάδες, εταιρείες, συλλόγους, σχολεία κ.λ.π.

Πρώτες Βοήθειες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τιμή
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

230€

Βασική Υποστήριξη Ζωής Ενήλικα

110€

ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

75€

Πρώτες Βοήθειες (Tραύματα & Ασθένειες)

90€

Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

180€

Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

120€

Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια (Ενήλικας – Παιδί – Βρέφος & ΑΕΑ)

145€

Πρώτες Βοήθειες Στην Εργασία

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τιμή
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά 1 ημέρα – 6 ώρες

160€

FPOS-1 (First Person on Scene)

280€

 Ανανέωση πιστοποίησης

110€

Διαδικτυακά Σεμινάρια

Θεωρητική εκπαίδευση με πιστοποιητικό γνώσης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τιμή
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

60€

Βασική Υποστήριξη Ζωής

30€

ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

20€

Πρώτες Βοήθειες (Tραύματα & Ασθένειες)

30€

Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

50€

Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

35€

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά

35€

Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια (Ενήλικας – Παιδί – Βρέφος & ΑΕΑ)

45€

FPOS-1 (First Person on Scene)

80€

Απόκτηση Διεθνούς Πιστοποίησης RTI με ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διαδικτυακού σεμιναρίου και της εξ αποστάσεως εξέτασης, θα λάβετε σημειώσεις του σεμιναρίου και ψηφιακό πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης διαδικτυακής κατάρτισης (e-course certificate).

Με το ψηφιακό πιστοποιητικό και εντός 1 έτους από την απόκτησή του, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, ολοκληρώνοντας έτσι όλες τις απαιτούμενες ενότητες για την απόκτηση διεθνούς πιστοποίησης RTI.

Πρακτική Άσκηση – Διεθνής Πιστοποίηση

(για κατόχους πιστοποιητικού γνώσης)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Τιμή
Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

130€

Βασική Υποστήριξη Ζωής

75€

ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

50€

Πρώτες Βοήθειες (Tραύματα & Ασθένειες)

60€

Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

120€

Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες

75€

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά

120€

Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια (Ενήλικας – Παιδί – Βρέφος & ΑΕΑ)

110€

FPOS-1 (First Person on Scene)

180€

Η συμμετοχή στην πρακτική άσκηση με παροχή διεθνούς πιστοποίησης παρέχεται ως επιπλέον δυνατότητα, συμπληρωματικά της διαδικτυακής κατάρτισης.

Στις τιμές των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, περιλαμβάνεται πλήρες εκπαιδευτικό υλικό και τα έξοδα της έκδοσης των πιστοποιητικών.