Εκπαιδευτικά Προγράμματα

RTI Bασική υποστήριξη ζωής

To πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντιμετώπισή τους. Στην εκπαίδευση για τη Βα …

Δυνατότητα παρακολούθησης με εξ’ ολοκλήρου φυσική παρουσία αλλά και εξ’ αποστάσεως

}

Διάρκεια: 6 ώρες

Αξιολόγηση

Πρακτική και γραπτή από τον εκπαιδευτή

RTI Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ονομάζεται η τεχνική η οποία αποτελείται από θωρακικές συμπιέσεις και διασωστικές αναπνοές. Εφαρμόζουμε την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφόσον διαπιστώσουμε ότι ένα θύμα δεν αναπνέει, προκειμένου να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό του οξυγονωμένο. Είναι γνωστή επίσης και ως “το φιλί της ζωής”.

Δυνατότητα παρακολούθησης με εξ’ ολοκλήρου φυσική παρουσία αλλά και εξ’ αποστάσεως

}

Διάρκεια: 5 ώρες

Αξιολόγηση

Πρακτική και γραπτή από τον εκπαιδευτή

RTI Πρώτες Βοήθειες (Αντιμετώπιση Κοινών Τραυματισμών και κοινών ασθενειών)

Πρώτες Βοήθειες είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που εφαρμόζονται σε μη απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Σκοπός είναι να μειώσουμε τον πόνο του θύματος και να διατηρήσουμε ένα τραύμα σταθερό, αποκλείοντας όσο το δυνατόν γίνεται την επιδείνωσή του. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “ Πρώτες Βοήθειες” περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών και θεωρητικών ενοτήτων με σκοπό να καταστήσει τον εκπαιδευόμενο ικανό να αντιμετωπίσει μια πληθώρα μη απειλητικών για τη ζωή περιστατικών.

Δυνατότητα παρακολούθησης με εξ’ ολοκλήρου φυσική παρουσία αλλά και εξ’ αποστάσεως

}

Διάρκεια: 6 ώρες

Αξιολόγηση

Πρακτική και γραπτή από τον εκπαιδευτή

RTI Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά & Βρέφη

Το πρόγραμμα Επείγουσας Πρώτης Βοήθειας για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις ελάχιστες απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τη ζωή ενός παιδιού ή ενός βρέφους. Περιλαμβάνει μια …

Δυνατότητα παρακολούθησης με εξ’ ολοκλήρου φυσική παρουσία αλλά και εξ’ αποστάσεως

}

Διάρκεια: 6 ώρες

Αξιολόγηση

Πρακτική από τον εκπαιδευτή

RTI Πλήρεις Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά & Βρέφη

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε να απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες ενασχολούμενους με παιδιά. Πληροί τις προδιαγραφές που θέτει το Συμβούλιο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για Παιδιά (ofsted GB) και αποτελεί ένα από τα πληρέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα σε διεθνές επίπεδο. Επιλεκτικά διδάσκεται ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής για παιδιά…

Δυνατότητα παρακολούθησης με εξ’ ολοκλήρου φυσική παρουσία αλλά και εξ’ αποστάσεως

}

Διάρκεια: 12 ώρες

Αξιολόγηση

Πρακτική και γραπτή από τον εκπαιδευτή

RTI Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία για Επείγοντα Περιστατικά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – επείγοντα περιστατικά” είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 6 ώρες και αποτελεί την καλύ …

Δυνατότητα παρακολούθησης με εξ’ ολοκλήρου φυσική παρουσία αλλά και εξ’ αποστάσεως

}

Διάρκεια: 6 ώρες

Αξιολόγηση

Πρακτική από τον εκπαιδευτή

RTI Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Το πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε, οι συμμετέχοντες με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών η/και τραυματισμών που αφορούν ενήλικες, παιδιά και βρέφη με σκοπό την διατήρηση της ζωής, την πρόληψη της κατάστασης από την επιδείνωση, ή / και την ανάρρωση πριν από την επαγγελματική ιατρική βοήθεια όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη.

Δυνατότητα παρακολούθησης με εξ’ ολοκλήρου φυσική παρουσία αλλά και εξ’ αποστάσεως

}

Διάρκεια: 18 ώρες

Αξιολόγηση

Πρακτική και γραπτή από τον εκπαιδευτή