Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών με Διεθνή Πιστοποίηση

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών με Διεθνή Πιστοποίηση

Η “Breath for Life” αποτελείται από εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών, διεθνώς πιστοποιημένους από την Rescue Training International, οι οποίοι παρέχουν μέσω της εκπαίδευσης τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Προγράμματα εκπαίδευσης

Τα προγράμματα που ακολουθεί η Breath for Life είναι της Rescue Training International. Τα πρωτόκολλα στα οποία βασίζεται η εκπαίδευση της RTI ακολουθούνται από τους επαγγελματίες υγείας και βασίζονται στις δημοσιεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), του Αμερικανικού Οργανισμού Καρδιολογίας (AHA) καθώς και της
Διεθνούς Επιτροπής Αναζωογόνησης (ILCOR). Η εκπαίδευση μας παρέχει διεθνή πιστοποίηση, η οποία αναγνωρίζεται σε περισσότερες από 150 χώρες.

“Η ασθένεια ή το ατύχημα μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σε οποιονδήποτε χώρο και να αφορά οποιονδήποτε άνθρωπο ενήλικο, ανήλικο ή βρέφος. Η πιθανότητα επιβίωσης διπλασιάζεται με την παροχή Πρώτων Βοηθειών.”

Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Το πλήρες πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε, οι συμμετέχοντες με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών η/και τραυματισμών που αφορούν ενήλικες, παιδιά και βρέφη.

Bασική υποστήριξη ζωής 

To πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντιμετώπισή τους.

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Το πρόγραμμα ΚΑΡΠΑ & ΑΕΑ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε καθένας να είναι σε θέση να διαπιστώσει την απώλεια αναπνοής σε θύμα και να ανταποκριθεί έγκαιρα εφαρμόζοντας την τεχνική της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης.

Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά & Βρέφη

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών για παιδιά και βρέφη είναι σχεδιασμένο ώστε να απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες ενασχολούμενους με παιδιά. Πληροί τις προδιαγραφές που θέτει το Συμβούλιο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για Παιδιά (ofsted GB)…

Αντιμετώπιση κοινών τραυματισμών και κοινών ασθενειών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “ Πρώτες Βοήθειες” περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών και θεωρητικών ενοτήτων με σκοπό να καταστήσει τον εκπαιδευόμενο ικανό να αντιμετωπίσει μια πληθώρα μη απειλητικών για τη ζωή περιστατικών…

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία για Επείγοντα Περιστατικά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – επείγοντα περιστατικά” είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας.

Η Rescue Training International (RTI) είναι διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός. Παρέχει ποιοτική και πιστοποιημένη εκπαίδευση πρώτων βοηθειών τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους επαγγελματίες υγείας εκδίδοντας διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων και των δράσεών μας.